Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – ProVoet

Uw ProVoet pedicure staat garant voor een professionele
werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met de
Algemene Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd
bij de Sociaal/Economische Raad (SER).

1. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd in geval van verhindering. Indien u te laat bent met afzeggen, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen á €20,00

2. Betaling dient na afloop van een behandeling contant te
geschieden

3. In geval van klachten of ontevredenheid van een behandeling,
dient u dat direct aan mij te melden, of uiterlijk binnen 1 week
na behandeldatum, om zo tot een gezamenlijk compromis te
kunnen komen

4. De Algemene Voorwaarden van ProVoet kunnen op aanvraag
verstrekt worden